Privacy verklaring

Beste Lezer,

U hebt waarschijnlijk meegekregen dat er nieuwe Europese wetgeving aankomt op het gebied van privacy.
Het gaat om de General Data Protection Regulation ("GDPR"), die in werking treedt vanaf 25 mei 2018.
Dat betekent voor velen extra werk om de organisatie aan de nieuwe eisen te laten voldoen.
Om aan de voorwaarden van de GDPR te voldoen hebben wij uw toestemming nodig om je gegevens te mogen bewaren en te gebruiken.


De Zomeracademie valt onder het bedrijf Art in one.
Art in one hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?
Wanneer u zich inschrijft via onze website, komen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en eventuele dieetgegevens direct terecht in onze database. Hiermee kunnen wij een kamer voor u reserveren in Schloss Gnadenthal en u nieuwsbrieven mailen. Ook kunnen wij hier mee zien uit welke omgeving onze doelgroep komt.
Wanneer wij deze gegevens van u niet kunnen gebruiken, is het niet mogelijk voor ons om te reserveren bij Schloss Gnadenthal. Een (e-mail) adres is nodig om uw bevestiging van inschrijving te ontvangen.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij daarom aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe lang slaan wij deze gegevens op?
Deze gegevens worden vrijblijvend opgeslagen in de database van de Zomeracademie en MailChimp. Wij gebruiken deze e-mailadressen om een nieuwsbrief te sturen. Zo houden wij onze klanten op de hoogte van de laatste nieuws.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
De klant heeft recht op inzage, rectificatie en/of wissen van de persoonsgegevens. Wanneer u dit als optie wilt, kunt u een mailtje sturen naar artcompany@home.nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te waarborgen.
Art in one is namens de Zomeracademie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt, kunt u contact met ons op nemen, dit kan via onderstaande.


Contactgegevens
De Zomeracademie
Kampveld 5
6596DN Milsbeek
0485-517446
06-55533837